Ταξινομήσεις

Τα μηνιαία στοιχεία είναι διαθέσιμα στις πρώτες εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα
Επιλέξτε έτος

Σημειώσεις:

  • Οι κατηγορίες/ segments των επιβατικών έχουν βασιστεί στα κριτήρια που έχει ορίσει ο ΣΕΑΑ. Για την ανάλυση και τους ορισμούς των κατηγοριών, πατήστε εδώ
  • Τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία ταξινομήσεων του ΣΕΑΑ για το 2024, εκδίδονται μετά τη δημοσίευση του ανάλογου δελτίου τύπου της ΕΛΣΤΑΤ, που είναι προγραμματισμένο να δημοσιευτεί τις ημερομηνίες: 12/1, 14/2, 13/3, 11/4, 16/5, 13/6, 11/7, 9/8, 12/9, 11/10, 13/11 και 11/12/2024.

Κανόνες συμπερίληψης οχημάτων διαγωνισμών στα στατιστικά στοιχεία του ΣΕΑΑ:

Στα στατιστικά στοιχεία του ΣΕΑΑ εισάγονται ad hoc οι πωλήσεις οχημάτων που δεν λαμβάνουν κανονικές πινακίδες, αλλά κυκλοφορούν κυρίως επί δημοσίων οδών, πλην μηχανημάτων έργων.

Η ενημέρωση αυτών των πωλήσεων στο ΣΕΑΑ γίνεται με αποστολή από τις εισαγωγικές εταιρείες στο γραφείο του ΣΕΑΑ σχετικής αίτησης /υπεύθυνης δήλωσης και του πρωτόκολλου παραλαβής.

Αυτή η ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται είτε το μήνα που πραγματοποιήθηκε η παράδοση των οχημάτων ή έστω τον επόμενο μήνα, ως την 20η ημέρα αυτού.

Σημειώνεται πως οι ως άνω πωλήσεις θα συμπεριλαμβάνονται: α) στα ημερήσια στοιχεία ταξινομήσεων που πρόκειται να εκδοθούν αμέσως μετά τη λήψη της ενημέρωσης του ΣΕΑΑ από τις εταιρείες – μέλη του και β) στα μηνιαία στοιχεία που αντιστοιχούν στα ημερήσια που εμφανίστηκαν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
Προσοχή! Για τους όρους χρήσης των στατιστικών στοιχείων του ΣΕΑΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Ανδρέα Παπανδρέου 13, Μαρούσι, 15124
Τηλ.: (+30) 210 68 91 400
Φαξ:
(+30) 210 68 59 022

COPYRIGHT 2020 | POWERED BY THINK PLUS