80 και πλέον  χρόνια ΣΕΑΑ

Ο ΣΕΑΑ αποτελεί ένα από τα πλέον ιστορικά κλαδικά όργανα της χώρας. Ιδρύθηκε το 1934, όταν σε ολόκληρη την Ελλάδα κυκλοφορούσαν μόλις 33.060 οχήματα.
Από τη σύστασή του ως και σήμερα, εξυπηρετεί με δυναμισμό και συνέπεια τους στόχους τόσο των εταιρειών-μελών του όσο και ολόκληρης της κοινωνίας, σε σχέση με τις μετακινήσεις, το περιβάλλον, την οδική ασφάλεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Με αυτούς τους σκοπούς συνεργάζεται στενά με την Ελληνική Πολιτεία.
Ο ΣΕΑΑ συνεργάζεται ακόμη με αναγνωρισμένους φορείς όπως ο ΣΕΒ και το ΙΟΒΕ, ενώ πάγια προωθεί την επικοινωνία με όλους τους οργανισμούς και ινστιτούτα που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές.
Οι κακές συνθήκες στην οικονομία των τελευταίων ετών έχουν επιβάλει στο ΣΕΑΑ να τονίζει συνεχώς τις λύσεις στο καίριο πρόβλημα του γερασμένου στόλου των οχημάτων και τις δραματικές συνέπειες εξ’ αυτού στο περιβάλλον και στην οδική ασφάλεια.
Ξεπερνώντας τα εθνικά σύνορα, ο ΣΕΑΑ είναι μέλος του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Αποστολή

Κύρια αποστολή του ΣΕΑΑ είναι η εκπροσώπηση του κλάδου των επίσημων εισαγωγέων / εθνικών και τοπικών διανομέων οχημάτων της χώρας και η συμβολή στην πρόοδο της εθνικής αγοράς οχημάτων.
Παράλληλα, ο Σύνδεσμος μεριμνά για την προώθηση θεμάτων γενικότερου οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η οδική ασφάλεια, ο αποτελεσματικότερος έλεγχος της κατάστασης του στόλου οχημάτων κ.α.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΑΑ, ο Σύνδεσμος διοικείται από ένα επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία.
Η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (2021) έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Βασιλάκης Θ. Γεώργιος

Αντιπρόεδρος

Κοντέλλης Ε. Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας

Σαρακάκης Δ. Ιωάννης

Ταμίας

Θεοχαράκης Ι. Παναγιώτης

Μέλος

Συγγελίδης Γ. Πολυχρόνης

Μέλος

Τάκη Π. Σταύρος

Μέλος

Riedl Hermann

Ανδρέα Παπανδρέου 13, Μαρούσι, 15124
Τηλ.: (+30) 210 68 91 400
Φαξ:
(+30) 210 68 59 022

COPYRIGHT 2020 | POWERED BY THINK PLUS