Συγκριτικές Πωλήσεις

Τα μηνιαία στοιχεία είναι διαθέσιμα στις πρώτες εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα
Επιλέξτε έτος

Σημειώσεις:

  • Οι κατηγορίες/ segments των επιβατικών έχουν βασιστεί στα κριτήρια που έχει ορίσει ο ΣΕΑΑ. Για την ανάλυση και τους ορισμούς των κατηγοριών, πατήστε εδώ
  • Τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία ταξινομήσεων του ΣΕΑΑ για το 2020, εκδίδονται μετά τη δημοσίευση του ανάλογου δελτίου τύπου της ΕΛΣΤΑΤ, που είναι προγραμματισμένο να δημοσιευτεί τις ημερομηνίες: 14/1, 11/2, 11/3, 9/4, 12/5, 10/6, 9/7, 11/8, 9/9, 9/10, 10/11 και 9/12/2020

Οχήματα διαγωνισμών:

Στα στατιστικά στοιχεία του ΣΕΑΑ προστίθενται επίσης τα οχήματα που έχουν παραδοθεί οριστικά μέσω διαγωνισμών σε Δημόσιες υπηρεσίες, στα σώματα ασφαλείας, στις διπλωματικές αποστολές /διεθνείς οργανισμούς κλπ και δεν έλαβαν κανονικές πινακίδες από το Υπουργείο Υποδομών. Να σημειωθεί ότι στα στατιστικά στοιχεία του ΣΕΑΑ δεν προστίθενται τα οχήματα που λαμβάνουν πινακίδες ΜΕ (Μηχανήματα Έργων), όπως και τα οχήματα που κινούνται σχεδόν αποκλειστικά εκτός δημοσίων δρόμων.

Τα μέλη του ΣΕΑΑ, προκειμένου να συναθροιστούν στα στοιχεία του Συνδέσμου οι σχετικές παραδόσεις, θα πρέπει να υποβάλουν την ανάλογη τεκμηρίωση στο ΣΕΑΑ τον ίδιο ή τον επόμενο μήνα, αφότου αυτές πραγματοποιήθηκαν. Ειδικά για το Δεκέμβριο, η τυχόν υποβολή παραδόσεων για το Νοέμβριο που προηγήθηκε, θα αθροιστεί τον Ιανουάριο που ακολουθεί. Ο ΣΕΑΑ, σε τακτά χρονικά διαστήματα, επιβεβαιώνει τα εν λόγω στοιχεία με απευθείας επικοινωνία με τους φορείς παραλαβής.

Για το λόγο αυτόν, τυχόν υποβολή, στοιχείων από τα μέλη μετά την 20η Δεκεμβρίου κάθε έτους μπορεί να μην συναθροιστεί, αν καταστεί αδύνατη η διασταύρωση τους ως τα τέλη του έτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
Προσοχή! Για τους όρους χρήσης των στατιστικών στοιχείων του ΣΕΑΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Ανδρέα Παπανδρέου 13, Μαρούσι, 15124
Τηλ.: (+30) 210 68 91 400
Φαξ:
(+30) 210 68 59 022

COPYRIGHT 2020 | POWERED BY THINK PLUS