Αυτοκίνητο και περιβάλλον

Αρχές Ecodriving

Οδική συμπεριφορά και περιβάλλον

Η μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, απαιτεί συνδυασμό διαφόρων ενεργειών. Σε αυτό το πλαίσιο, η οικονομική οδήγηση θα οδηγήσει σε βελτίωση της οικονομίας καυσίμου έως και 20%.

Το Eco-Driving, αποτελεί ένα έξυπνο τρόπο οδήγησης που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα οδικά οχήματα. Αποτελεί σήμερα και επίσημα ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πολιτικής της Ε.Ε. για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των οδικών μεταφορών, τη μείωση των εκπομπών CO2 και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η εφαρμογή του αποδίδει γρήγορα σημαντική μείωση CO2 και εξοικονόμηση ενέργειας με μικτό κόστος.

Τα οφέλη του eco-driving

Μείωση κόστους για καύσιμα και συντήρηση του οχήματος

Άνεση για τον οδηγό και τους επιβάτες

10-25% λιγότερα ατυχήματα-βελτίωση οδικής ασφάλειας

Σημαντική μείωση ηχορύπανσης

Έως 20% μικρότερη κατανάλωση καυσίμου και αντίστοιχων εκπομπών CO2

Μεγάλη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων CO, HC, NOx

Περιορισμός άγχους κατά την οδήγηση

Ίσως ή και μικρότερος χρόνος ταξιδιού συγκριτικά με το συμβατικό τρόπο οδήγησης

Οι 10 αρχές της οικολογικής οδήγησης

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προαπαιτεί την αλλαγή των συνηθειών των οδηγών. Προκειμένου να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον αλλά και το μηνιαίο προϋπολογισμό τους, οι οδηγοί οφείλουν να οδηγούν έξυπνα, με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον, να σκέφτονται οικονομικά και να τηρούν τους κανόνες του eco-driving.

Λειτουργία του κινητήρα στις χαμηλότερες δυνατές στροφές

Οδήγηση σε σταθερή ταχύτητα

Πρόβλεψη των συνθηκών κυκλοφορίας και λήψη κατάλληλων ενεργειών

Ομαλή επιβράδυνση πριν τις στάσεις

Σβήσιμο του κινητήρα όταν το αυτοκίνητο είναι ακινητοποιημένο, εφόσον είναι ασφαλές

Έλεγχος της πίεσης των ελαστικών τουλάχιστον μια φορά το μήνα

Σωστή και τακτική συντήρηση του οχήματος

Αποφυγή μεταφοράς περιττών φορτίων και χρήσης σχαρών οροφής

Συνετή χρήση του κλιματισμού

Ομαλή επιβράδυνση στις στροφές, χωρίς απότομη χρήση του φρένου

Το αυτοκίνητο γίνεται “πράσινο”

Όλοι οι τύποι μεταφορών (χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων) συμβάλλουν στις παγκόσμιες εκπομπές CO2 κατά 17% εκ των οποίων το 12% αφορά μόνο τις χερσαίες μεταφορές. Από το 1998, ο κλάδος του αυτοκινήτου αποτελεί το μοναδικό κλάδο μεταφορών που έχει προχωρήσει σε εθελοντική συμφωνία με την Ε.Ε. για τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν ιδιαίτερα θετικά, αφού η συνολική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανήλθε στο10.8%. Επιπλέον, το 2003 επιτέυχθηκε η μείωση του μέσου επιπέδου εκπομπών στα 165 gr/km, ενώ έχουν ήδη τεθεί στην κυκλοφορία πολλά μοντέλα με εκπομπές χαμηλότερες των 100 gr/km.

Πλέον, από το 2010, έχει τεθεί σε ισχύ ευρωπαϊκός κανονισμός με τον οποίο από το 2015 οι μέσες εκπομπές CO2 των νέων αυτοκινήτων δεν ξεπερνούν τα 120 gr/km, ενώ ο επόμενος στόχος που έχει θέσει η ΕΕ για το 2021 είναι τα 95 gr/km.

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/631 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 που τέθηκε σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2020.

Επίσημες διαδικασίες μέτρησης κατανάλωσης καυσίμου εφαρμόζονται από το 1970. Η κοινοτική οδηγία 1999/100/ΕΕ και οι κανονισμοί R 692/2008 και R 1151/2017 περιγράφουν τις ειδικές μετρήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα καινούργια αυτοκίνητα.

Η νέα μέτρηση κατανάλωσης καυσίμου (Κύκλος WLTP), συμφωνήθηκε από όλα τα κράτη και πλέον από το 2018, προσφέρει αποτελέσματα τα οποία είναι σχετικά πιο αντιπροσωπευτικά ως προς τον πραγματικό μέσο όρο της κατανάλωσης καυσίμου.

Στον εν ισχύ κύκλο μέτρησης WLTP, συμπεριλαμβάνονται πέντε φάσεις μέτρησης με διαφορετική μέση ταχύτητα: χαμηλή, μέση, υψηλή, πολύ υψηλή και συνδυασμένη φάση.

Κάθε χρόνο, μόνο τα μέλη του ACEA επενδύουν 20 δις ευρώ (4% του κύκλου εργασιών τους) στην έρευνα και την ανάπτυξη. Οι καινοτομίες εστιάζουν στη βελτίωση των τεχνολογιών των κινητήρων και της αεροδυναμικής καθώς και στη μείωση της αντίστασης κύλισης και της μάζας των αυτοκινήτων. Ταυτόχρονα, η βιομηχανία εξελίσσει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, τα υβριδικά συστήματα, την ηλεκτροκίνηση, τους κινητήρες κυψελών υδρογόνου σε διάφορες μορφές καθώς και τα φίλτρα μικροσωματιδίων στα οχήματα diesel. Παράλληλα, τα κλιματιστικά των αυτοκινήτων έχουν βελτιωθεί σημαντικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας, τα χρησιμοποιουμενα ψυκτικά μέσα και τις απώλειες τους (διαρροή προς το περιβάλλον).

Ακόμα μια πρωτοβουλία της αυτοκινητοβιομηχανίας από το 1990, αποτελεί η ευθύνη οργάνωσης της ανακύκλωσης των παλιών αυτοκινήτων στο τέλος της ζωής τους. Η οδηγία της Ε.Ε. 2000/53, σχετικά με τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής, είχε ως αποτέλεσμα η ανακύκλωση να φτάσει το 2006, κατά βάρος, το 85%. Το 2015 αυτό το ποσοστό προσέγγισε το 95%. Σε αυτό το πλαίσιο, στη χώρα μας έχει συσταθεί η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) .

Ανάγκη ολοκληρωμένης στρατηγικής

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία σύνθετη και ταυτόχρονα παγκόσμια πρόκληση. Για αυτόν το λόγο, η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα συνδιάζει τις τεχνολογικές βελτιώσεις των οχημάτων με:

Αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.
Έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας.
Αλλαγές στον τρόπο οδήγησης.
Φορολόγηση με βάση τις εκπομπές CO2.

Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, όπως είναι η βιομηχανία καυσίμων, τα κράτη, οι οδηγοί και η αυτοκινητοβιομηχανία.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνδυασμένης αυτής στρατηγικής θα πρέπει, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του γηρασμένου στόλου των αυτοκινήτων. Στην Ευρώπη, η μέση ηλικία των επιβατικών οχημάτων αγγίζει τα 10.8 έτη, ενώ στην Ελλάδα τα 16.

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Η μεγάλη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που έχει επιτευχθεί από τα οχήματα τα τελευταία έτη, θα ενισζυθεί σημαντικά με την περεταίρω εξέλιξη των κινητήρων εσωτερικής καύσης, την παρουσίαση εναλλακτικών συστημάτων μετάδοσης, αλλά και τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνηση των οχημάτων αστικής μετακίνησης είναι απαραίτητη για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων προς το μηδενισμό των εκπεμπόμενων ρύπων στις πόλεις και τη μείωση του θορύβου.

Η διάδοση της ηλεκτροκίνησης όμως, δεν είναι απλή υπόθεση. Χρειάζεται παράλληλες επενδύσεις από τον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (δίκτυο παροχής ρεύματος φόρτισης), τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ (επιδότηση των νέων τεχνολογιών, συντονισμός των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων για δημιουργία υποδομών κα.), την αυτοκινητοβιομηχανία (προσφορά ελκυστικών μοντέλων που προσφέρουν υψηλή άνεση και ασφάλεια, με σταδιακή μείωση του κόστους παραγωγής) και τους οργανισμούς τυποποίησης (δημιουργία κοινών κανόνων συμβατότητας). Η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει συντονιστικό ρόλο, θέτοντας τις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Η αυτοκινητοβιομηχανία εκτιμά ότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης και τα σημερινά καύσιμα θα παραμείνουν η κυρίαρχη πηγή κίνησης των οχημάτων για τις επόμενες δεκαετίες, με το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων να κυμαίνεται μεταξύ 3% και 10% ως το 2025.

Αναλυτικά δείτε εδω: Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)

Ανδρέα Παπανδρέου 13, Μαρούσι, 15124
Τηλ.: (+30) 210 68 91 400
Φαξ:
(+30) 210 68 59 022

COPYRIGHT 2020 | POWERED BY THINK PLUS