Νέα

Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Δεκέμβριο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 13η Ιανουαρίου 2023       Θέμα: Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά το έτος 2022.   Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων [...]

Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Νοέμβριο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9η Δεκεμβρίου 2022     Θέμα: Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Νοέμβριο 2022.   Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον [...]

Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Οκτώβριο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10η Νοεμβρίου 2022       Θέμα: Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Οκτώβριο 2022.   Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων [...]

Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Σεπτέμβριο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 11η Οκτωβρίου 2022   Θέμα: Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Σεπτέμβριο 2022.   Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο [...]

Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Αύγουστο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12η Σεπτεμβρίου 2022       Θέμα: Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Αύγουστο 2022.   Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων [...]

Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Ιούλιο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 11η Αυγούστου 2022       Θέμα: Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Ιούλιο 2022.   Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων [...]

Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Ιούνιο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12η Ιουλίου 2022       Θέμα: Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Ιούνιο 2022.   Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων [...]

Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Μάιο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10η Ιουνίου 2022       Θέμα: Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Μάιο 2022.   Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων [...]

Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Απρίλιο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 13η Μαΐου 2022       Θέμα: Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Απρίλιο 2022.   Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων [...]

Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά το Μάρτιο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12η Απριλίου 2022       Θέμα: Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά το Μάρτιο 2022.   Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων [...]

Φόρτωση περισσότερων άρθρων